Dokumentace

Návod na pokládku a údržbu

Tato etapa je důležitým předpokladem úspěchu. Položení parketové podlahy je poslední etapou vaší práce.

Technické listy

Parkety 14mm

Parkety 21mm

Prohlášení o vlastnostech

DOP 14 mm

DOP 21 mm

Certifikace

Sledovatelnost našeho zboží MÁ od roku 2008 certifikaci PECF.

Tato certifikace poskytuje našim zákazníkům záruku, že produkt zakoupený od nás je "z odpovědných zdrojů" a že se "účastní nákupu zdrojů z udržitelného hospodaření s lesy" zajištěním sledovatelnosti zboží. Kromě toho se společnost zavázala k tomu, že 100 % zpracovaného dřeva bude zhodnoceno.